Lovudvalg i detentionen

Partierne ruster sig til efterårets forslag om ny kriminallov.

Derfor er Landstingets lovudvalg i disse dage i Sisimiut for at besøge
anstalten for domfældte og kriminalforsorgens ungdomspension. Udvalget har
desuden aflagt orienteringsbesøg på politistationen og i kredsretten i
Sisimiut, oplyser lovudvalgets formand Kristian Jeremiassen.

Torsdag går turen videre til Kangerlussuaq, hvor udvalget skal se den nye
midlertidige anstalt for domfældte. Anstalten, som blev taget i brug for få
måneder siden, anvendes alene til afsoning af korte domme, og er etableret
med henblik på at nedbringe kriminalforsorgens meget lange ventelister.

Endelig skal Lovudvalget i Kangerlussuaq mødes med Landsstyrets
kriminalretslige ekspert, Leif Senholt, som skal give udvalget en
introduktion til Justitsministerens forslag til ny kriminallov og ny
retsplejelov for Grønland.

Forslaget til ny kriminallov og forslaget til ny retsplejelov forventes
behandlet på Landstingets efterårssamling.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s