Jonathan Motzfeldt: – Lad os sikre fred i verden

Ledere og troende fra hele verden bad i dag en stille bøn i Ilulissat

?En række religiøse ledere fra hele verden er i disse dage i Ilulissat
for at deltage i et religiøst symposium.

I dag sejlede de ud med krydstogtskibet FRAM til isfjeldene ud for
fjordmundingen, hvor de sammen bad en stille bøn for miljøet på jorden.

FRAM blev flugt af 18 både og 11 kajakker. En af de unge kajakroere gav
opvisning i sin kajakkunnen overfor de religiøse ledere. Ilulissat Nipaat
sang 2 grønlandske hymner til naturen og selve bønnen blev indledt klokken
12.

Præst og landstingsformand Jonathan Motzfeldt indledte ceremonien i Ilulissat
ved blandt andet at sige: – Enhver religion er god, der lærer os at være
gode. Og vi deler den opfattelse, at et stort antal troende kan udøve en god
og nødvendig påvirkning af vor Verdens fremtid gennem bøn, der kommer fra
vore hjerter.

– Gud forsynede os med den menneskelige intelligens. Lad os bede for at
Verdens ledere vil kombinere intelligens med fornuft og derved sikre fred i
Verden.

– Grønlænderne – og alle andre folk i Arktis – lider allerede nu under
dramatiske ændringer i levevilkårene forårsaget af den globale opvarmning.
Lad os indkludere disse folk i vor bøn for alle Verdens folk – med håb om at
de vil have den nødvendige styrke og opfindsomhed til at overvinde de
udfordringer, der påføres dem.

– Lad vor kollektive tro bidrage til at undgå menneskeskabt forstyrrelse af
naturen på en måde, der kan påføre miljøet og Verdens folk alvorlig skade,
sagde Jonathan Motzfeldt i sin bøn.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Indland. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s