Nye olielicenser vest for Grønland

ExxonMobil, ChevronTexaco, DONG Energy og NUNAOIL tildeles en efterforsknings- og udnyttelsestilladelse til licensblok 4 i Disko Vest udbudsrunden ud for Vestgrønland.

Det blev desuden besluttet, at indstille, at ExxonMobil, Husky og NUNAOIL
tildeles en efterforsknings- og udnyttelsestilladelse til licensblok 6.

Tildelingen af de to licensblokke forventes behandlet af landsstyret og
regeringen i løbet de kommende uger, oplyser Grønlands Hjemmestyre.

Formanden for Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland,
Folketingsmedlem Kim Andersen, Venstre udtaler i den anledning: – Jeg
betragter den succesfulde afvikling af udbudsrunden i havet vest for
Disko-Nuussuaq i Vestgrønland som et gennembrud for olieefterforskningen i
Grønland. Vi er nu i en situation, hvor nogle af verdens førende i
olieselskaber planlægger at gennemføre meget omfattende investeringer i
afdækningen af det grønlandske oliepotentiale, siger Kim Andersen.

I samme udbudsrunde blev det canadiske olieselskab Husky den 19. juni i år
tildelt licensblokkene 5 og 7. Det britiske olieselskab Cairn har endvidere
den 1. august 2007 søgt om tildeling af licensblokkene 1 og 3. Der er
således på nuværende tidspunkt modtaget ansøgninger til 6 af de 8 udbudte
blokke i Disko Vest udbudsrunden. De seneste ansøgninger vil blive behandlet
på det næste møde i Fællesrådet, som afholdes i december 2007.

Kim Andersen: – Den samlede værdi af olieselskabernes
efterforskningsprogrammer i den grønlandske undergrund vil alene i dette
område kunne udgøre flere milliarder kr. over de næste 10 år og er endnu et
eksempel på råstofsektorens stigende betydning for den grønlandske
samfundsøkonomi.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Erhverv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s