Mægling i Selvstyrekommission

Når Folketinget åbner 2. oktober mødes arbejdsgruppen vedrørende økonomi og erhvervsudvikling i et forsøg på at blive enig om fordelingen af indtægterne fra råstofudvinding, skriver AG.

På mødet, der betegnes som et mæglingsmøde fremlægger en fælles
grønlandsk-dansk ekspertgruppe et nyt oplæg til fortolkning af den omstridte
indtægtsfordeling.

I følge AG består uenigheden i arbejdsgruppen i manglen på en præcis
definition på begrebet "det offentliges indtægter".

Danske embedsmænd mener, at der skal reduceres i bloktilskuddet, hvis et
hjemmestyreejet selskab får overskud fra råstofudvinding, mens et statsejet
selskab som f.eks. DONG selv får overskuddet, og det er i modstrid med den
politiske aftale, der blev indgået i forsommeren, skriver AG.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

One Response to Mægling i Selvstyrekommission

  1. ujarak says:

    Det kommer først og fremmest til at koste penge for samfundet, at etablere de fornødne faciliteter til myndighedsbehandling af tilladelser til efterforskning, minedrift og olieudvinding. Konsekvenser for miljø og samfund skal vurderes. Lønsomhedsstudier skal vurderes. Produktionsfaciliteter skal opfylde visse mindstekrav for at leve op til den vestlige verdens standarder for sikkerhed og arbejdsmiljø.
    Minedrift og olieproduktion kræver store kapitalinvesteringer, som først skal finansieres før en produktion kan give overskud. Der kan derfor gå mange år før de berømte indtægter begynder at trille i kassen. For oliens vedkommende vil der formentlig gå 10-20 år før kassen klinger. Omkring 2020?
    Det er i de kommende årtier, at Grønland har brug for store investeringer i erhvervsudviklingen. Politikerne (som kun er valgt 4 år ad gangen), har et stort ansvar for snarest at finde en fornuftig løsning til at finansirere en udvikling, så Grønland ikke igen bliver tilskuer til en udvikling. Lige nu ser det ud som om, at Grønlands økonomi og erhvervsudvikling er taget som gidsel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s