Smid ikke barnet ud med badevandet

Det er for tidligt at afskrive deklarationens betydning i forhold til Danmark, Grønlands Hjemmestyre og det grønlandske folk, siger Aqqaluk Lynge, ICC Grønland.

Den 13. september vedtog FN’s Generalforsamling Deklarationen om Oprindelige
Folks rettigheder. I den forbindelse sagde udenrigsministeren at det var
første gang at "FN vedtager et sæt rettigheder, der gælder
for verdens oprindelige folk."

Kun 5 dage efter at FN vedtagelsen af disse rettigheder, som vi har kæmpet
for i 22 år, smider en afdelingschef i selvstyrekommissionen "det
nyfødte barn med badevandet". Sådan må vi i ICC konkludere Mininnguaq
Kleists politiske vurderinger i radioavisen (citeret i sermitsiaq.gl, red.)
tirsdag.

Først må vi slå fast, at selvom FN deklarationen ikke i sig selv er bindende,
så bliver det en del af de meget vigtige rettighedsinstrumenter, som
regeringer og selvstyreorganer må guide sig efter i fremtiden, når det
drejer sig om oprindelige folks rettigheder.

For det andet, er det for tidligt at sige noget om den fulde værdi af deklarationen,
når vi i Grønland end ikke har en analyse af papiret set i forhold
til hjemmestyret og i forhold til en evt. fremtidig selvstyreordning, det er
vi i fuld gang med at gøre nu.

For det tredje bygger hjemmestyret og det evt kommende selvstyre ikke på
rettigheder som sådan. Men på administrative ordninger, der skal gælde for
alle i Grønland boende danske statsborgere. Altså grønlændere såvel som
danskere.

Selvstyrekommissionen er derfor ikke bedt specielt om at vurdere grønlændernes
rettigheder som et oprindeligt folk. Det sidste oplysninger om
selvstyrekommssionens arbejde tyder på, at det største problem i
selvstyrekommissionen netop er blevet ejendomsretten til landet og
rettigheder til ressourcerne – akkurat som med hjemmestyreforhandlingerne
for 30 år siden.

Der er intet, der tyder på, at selvstyrekommissionen er kommet længere end
hjemmestyret nåede frem til, da vi fik at vide at der "ikke var noget
at rafle om."

Rettigheder er ikke noget man får foræret, det er noget man kæmper for! Vi
er lige begyndt.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Indland. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s