Erhvervsleder: Aluminiumssmelteværk i NUUK – Velkommen til ALCOA

Nuup Kommunea har ligesom Maniitsoq kommune og Sisimiut kommune udpeget tre placeringsmuligheder for et aluminiumssmelteværk indenfor kommunen efter grundige studier. Der er udpeget to muligheder på Akia og
en på Ikaarissat øen syd for Nuuk by. Nuup Kommunea har meldt klart ud, at kommunen byder ALCOA velkommen til at bygge et aluminiumssmelteværk ved Nuuk.

Kommunen vil på alle måder samarbejde og medvirke til gennemførelsen
af et sådant anlæg. En placering ved Nuuk vil være naturlig i
forhold til de forudsætninger, der ligger til grund for et kvalificeret
valg af placering. Det gælder bl.a. i forhold til infrastruktur, tilgængelig
arbejdskraft, kvalificerede servicevirksomheder og ikke mindst i forhold til
en velegnet geografisk placering – ved vandet med tilstrækkelig vanddybde til
anlæg af havn og et fladt areal til opførelse af selve værket.

En placering ved Nuuk vil skabe en markantøkonomisk vækst i byen. Størrelsen
af virksomheden, når den er i drift med ca. 400 arbejdspladser, vil
matche byens størrelse og være et aktiv for den videre udvikling i
kommunen.

Det er vigtigt, at alle miljømæssige konsekvenser ved anlæggelsen af
smelteværket både i anlægsfasen og driftsfasen er afklarede og
acceptable. Der har netop været afholdt borgermøde omkring et muligt
smelteværk i Nuuk. Mange af spørgsmålene fraborgerne vedrørte
de miljømæssige påvirkninger.

Det er vigtigt, at alle spørgsmål bliver belyst og at borgerne får
den nødvendige information. Vi er parat til at indgå i denne
proces, der giver alle den nødvendige indsigt og viden om projektet og
detskonsekvenser.

Det er glædeligt, at Grønland nu er på vej mod en helt ny æra,
hvor landets ikkelevende ressourcer begynder at blive udnyttet. Grønland er
et skatkammer af store rigdomme i form af olie, mineraler og energi. Dette
understøttes af Grønland unikke geografiske placering, der giver
en forsyningsstrategisk rolle i forhold til markederne i Asien, Europa og
det amerikanske fastland. Vi ser, at interessen for Grønlands rigdomme er
kraftigt stigende, ikke mindst på grund vores placering i Arktis, med
store uudforskede områder og nye besejlingsmuligheder gennem
nordvestpassagen.

Men også fordi Grønland er politisk stabilt og modent til at indgå
som en konstruktiv og troværdig partner med udenlandske selskaber.

Det er vigtigt, at Grønland indgår i disse projekter med åbne øjne,
og vi kan sikre os, at ethvert projekt er til gavn for befolkningen og er
miljømæssigt bæredygtigt. Det er vigtigt, at ethvert tiltag
er til fremme for lokalområdet, men i lige så høj grad for hele Grønland.

Det er glædeligt, at de tre kommuner går så aktivt ind i dette
projekt. Det tegner godt for udviklingen i Grønland. Selv om de tre kommuner
konkurrerer om at få aluminiumssmelteværket til deres respektive
kommune er jeg er sikker på, at uanset udfaldet af valget, så vil alle
kommuner respektere valget af placering og ønske den valgte kommune til
lykke.

Det er som om Grønland nu er parat til at arbejde internationalt og
globalt. Vi er ikke længere bange og nervøse for det fremmede. Og
vi er parate til at omstille vores samfund til at være en del af en
international verden. Vi er parate til at lære sprog ikke alene engelsk
og dansk men også andre relevante sprog.

Aluminiumssmelteværket vil være til gavn for Grønlands udvikling.
Den vil bidrage til Grønlands indtræden i en globaliseret verden.
Det vil skabe arbejdspladser, der vil komme hele Grønland til gavn. Det vil ikke
forbavse mig, at der vil blive ansat folk fra hele Grønland, som stadig kan opretholde
deres bolig i deres hjemby og gennem tilbudte turnusmoduler kan have fast
arbejde i smelteværket men stadig bo i hjembyen, nøjagtigt, som var man
ansat på en trawler.

Tiden er til, at vores unge begynder at forberede sig til de store muligheder,
som vi kan se vil komme til Grønland. Det er vigtigt, at alle unge får
sig en uddannelse enten faglig eller akademisk. Der er brug for
maskinførere, tømrere, lærere, jurister, ingeniører osv. Den
kommende globalisering vil skabe store muligheder, som vi ikke tidligere har
set for vore unge. Det bliver en fremtid med spændende udfordringer og
uanede udviklingsmuligheder.

Adgangsbilletten til fremtiden er omstillingsparathed, uddannelse og
uddannelse kombineret med sproglige færdigheder. Engelsk og dansk skal
være blandt ethvert ungt menneskes redskaber udover modersmålet. Hvis
vi forvalter vores muligheder og ikke selv står i vejen for rigtige
løsninger, vil vi gå en meget lys fremtid i møde. ALCOA vil være
et blandt mange projekter der vil blive sat i gang i Grønland i den kommende
tid.

Lad os udnytte alle mulighederne og forberede os på dem – fra lokalsamfundet
til landstinget.

Velkommen til ALCOA og til en global verden, som vi er på vej ind i, og hvor
vi bevarer vores værdier og fastholder visionerne.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Erhvervsleder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s