Landsstyret ønsker en fair fordeling af råstofindtægterne

Hvis det danske forslag går igennem vil Danmark få de fleste af de kommende olieindtægter fra den grønlandske undergrund og det vil være en alvorlig forringelse i forhold til den råstofordning, der er i dag, understreger landsstyreformanden.

Landsstyreformand Hans Enoksen blander sig nu i debatten om uenigheden mellem
grønlandske og danske medlemmer af selvstyrekommissionens udvalg for erhverv
og økonomi, om fordelingen af indtægter mellem staten og det kommende
selvstyre.

Hans Enoksen opsummerer, at selvstyrekommissionens arbejdsgruppe vedrørende
økonomi og erhvervsudvikling allerede i marts blev enige om, at indtægter
fra råstofudnyttelse skal tilfalde Grønlands Selvstyre, og at halvdelen af
råstofindtægterne skal modregnes i bloktilskuddet, når en bagatelgrænse på
75 mio. kr. om året er passeret.

I løbet af sommeren har der været en række forhandlinger om hvordan man
formulerer disse principper i en ny lov om selvstyre i Grønland.

Det eneste væsentlige spørgsmål som skiller parterne er, skriver Hans Enoksen,
at Grønland fortsat ønsker en ligestilling mellem staten og Grønlands
Selvstyre i adgangen til at kunne drive offentligt ejede kommercielle
olieselskaber.

-Det er nu blevet foreslået fra dansk side, at denne ligestilling ikke længere
skal være gældende i en kommende selvstyreordning. Det foreslås derimod, at
f.eks. DONG’s overskud efter skat fuldt ud skal tilfalde staten, mens det
grønlandske kommercielle olieselskabs overskud efter skat skal deles mellem
staten og selvstyret.

(Hvis DONG finder olie i sin kommende olietilladelse i havet vest for
Diskoøen, så beholder staten selv overskuddet efter skat af sin ejerandel.
Hjemmestyret kan under den nuværende råstoflov også oprette sit eget
kommercielle olieselskab – og selv beholde overskuddet efter skat.)

-Vi kan ikke gå med til, at Grønland skal stilles ringere end Danmark. Hvis vi
går med til det danske forslag vil det betyde, at Danmark får de fleste af
de kommende olieindtægter fra den grønlandske undergrund. En sådan ordning
ville være en alvorlig forringelse i forhold til den råstofordning, vi har i
dag.

-Jeg forventer selvfølgelig, at principperne om ligeværd og respekt i
Rigsfællesskabet bliver husket i det endelige resultat fra Arbejdsgruppen
vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling, skriver Hans Enoksen.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s