Amnesty/KN blander sig i drabssag

Amnesty/Kalaallit Nunaat finder det diskriminerende at grundlovsforhøret af den 15-årige drabstiltalte skete for åbne døre.

For i følge Amnesty/KN, som er Amnesty Internationals afdeling i Grønland,
ville det normale være at grundlovsforhøret holdes for lukkede døre, da
tiltalte stadig er et barn. Den 15-årige dreng er tiltalt for drabet af den
85-årige Gerda Møller, Ålborg.

– Derudover finder jeg det utilstrækkeligt og ikke i pagt med
Børnekonvensionens artikler, at det, som os oplyst er en dansk
socialmedarbejder der er bisidder og ikke en der er fuldt fortrolig med
grønlandske forhold, sprog og kultur. Desuden finder jeg det forkasteligt at
en 15-årig grønlandsk dreng sidder i fængsel sammen med voksne, udtaler
Roland Thomsen, Amnesty/KN.

Amnesty/KN har forgæves fremsat ønske til Politimesteren i Grønland, om at få
oplyst om drengen er blevet stillet tolkebistand til rådighed, samt hvem der
er beskikket som forsvarer .

– Man kan også stille spørgsmål ved, om det virkelig skal være nødvendigt, at
eksportere den sigtede til retsforfølgning uden for Grønland, når man tager
hans alder i betragtning. Når et barn skal retsforfølges udenfor Grønland,
skal vi sikre os, at det til hans forsvar og sikkerhed, sker efter
artiklerne i Konventionen om Barnets Rettigheder, Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention og ILO 169 Konventionen om Oprindelige Folk,
mener Roland Thomsen.

Amnesty/KN vil sende en forespørgsel til Folketingets Ombudsmand og anmode om
en bedømmelse af de omstændigheder, hvorunder fængselsforhold og
grundlovsforhøret med videre er sket for den 15-årige grønlandske dreng.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Politi. Bookmark the permalink.

2 Responses to Amnesty/KN blander sig i drabssag

 1. hanniuna says:

  Disse forhold der påpeges er jeg oprigtig talt glad for.

  Det er en meget alvorlig forbrydelse, og derfor skal sagen også behandles efter bogen.

  Vi skal huske at vi lever i et retssamfund, som også bryster sig med at være fremme i udviklingen internationalt – så……. at den anklagede får den retmæssige behandling hele vejen igennem må siges også at være nødvendigt.

  Tak til Amnesty Internationals lokalafdeling !
  Jeg ønsker jer god vind med jeres viderebehandling af de påpegede forhold.

 2. hanniuna says:

  Jeg mener selvfølgelig at jeg er glad for at Amnesty International/KN påpeger og kritiserer forholdene…. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s