Olieintægter skal deles mellem Danmark og Grønland

Rammerne for delingen af fremtidige grønlandske olieindtægter blev lagt fast ved aftale af 30. marts 2007, indgået af Selvstyrekommissionens arbejdsgruppe vedrørende økonomi og erhvervsudvikling.

Aftalen blev tiltrådt af Grønlandsk-dansk selvstyrekommission på kommissionens
møde den 18. april 2007.

Den aftale betyder, at Danmark og Grønland deler olieindtægterne fifty-fifty
så længe bloktilskuddet ikke er nedbragt til 0 kroner. Aftalen fastslår
også, at på det tidspunkt skal vi så forhandle om den fremtidige fordeling
af olieindtægterne.

Det er således aftalt, at de indtægter som skal indgå i delingen mellem
Danmark og Grønland, er de samme, som vi skal dele under den nuværende
råstoflov. I følge den nuværende råstoflov deler vi skatter og afgifter fra
olieaktiviteter samt overskuddet fra det fælles dansk-grønlandske selskab
Nunaoil A/S.

MEN, i den eksisterende råstoflov for Grønland kan Danmark og Grønland hver
især oprette egne offentligt ejede olieselskaber, som på kommercielle
vilkår laver olieefterforskning i Grønland.

Det har staten allerede gjort med DONG, som snart får en olielicens i havet
vest for Grønland.

Overskuddet efter skat fra den grønlandske olie udvundet under denne DONG
licens, beholder Danmark helt og holdent – Grønland får ikke en øre af disse
penge.

Grønland kan under den nuværende råstoflov gøre det samme med et grønlandsk
kommercielt olieselskab – beholde overskuddet efter skat i den grønlandske
landskasse.

Se, det er ligestilling, og netop ligestilling har været hovedprincippet for
deling af de mulige grønlandske olieindtægter i hele hjemmestyrets 28-årige
historie. Nu forhandler vi om selvstyre. Målet med selvstyre er, at Grønland
bliver økonomiske selvbærende.

Nu foreslås det pludseligt – og uden varsel – fra den danske side, at den
hidtidige ligestilling ikke længere skal være gældende. Nu skal fordelingen
af olieindtægterne ændres, så Danmark får ret til mere end halvdelen af
indtægterne.

Det vil være en klar forringelse for Grønland i forhold til den eksisterende
råstofordning og vil dermed forringe Grønlands og Danmarks fælles mål om et
økonomisk selvbærende Grønland.

Hvor er principperne om ligeberettigelse, ligeværd og gensidige respekt
pludselig blevet af? Det eneste vi forventer fra grønlandsk side er, at
Danmark står ved den ligestilling som har været gældende i snart 30 år – og
som blev genbekræftet med aftalen fra 30. marts i år, det meddeler Lars Emil
Johansen og Kuupik Kleist, Medlemmer af Selvstyrekommissionen

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

4 Responses to Olieintægter skal deles mellem Danmark og Grønland

 1. annassi66 says:

  Måske er det på tide til at gøre ligesom Island, da det meldte sig ud fra Danmark!!!!!!

  Skal vi virkelig gøre oprør for at få selvstændighed, selvom det er utænkeligt?????

  Ligeberettigelse, ligeværd og gensidige respekt! My Ass, undskyld udtrykket, men det er hvad Danmark gør overfor Grønland, som slet og ret danskerne rager grønlændernes ønsker en pind.
  Er vi anden-rangs statsborgere????

 2. ujarak says:

  1) DONGs aktiviteter i Grønland er ikke baseret på rent kommercielle vilkår. Som tidligere ejer af Nunaoil har DONG en særstilling. DONG har på Nunaoils vegne gennemført tekniske og økonomiske vurderinger af oliepotentialet i de udbudte områder, endnu før de blev budt ud – og må have været betalt af Nunaoil til at gøre så. Kilde: http://www.nunaoil.gl.
  2) Derfor kan Grønlands Hjemmestyre etablere et professionelt og 100% ejet energiselskab, som forud for næste udbudsrunde kan assistere Nunaoil med tekniske og økonomiske vurderinger (som skal betales af Nunaoil = 50% af Danmark), og efterfølgende deltage i kommende udbudsrunder på vilkår som DONG.

 3. ulrik says:

  Ja! Der er så sørgeligt og ærgerligt, at denne slags kunne ske! – selv i vort dage. Vi kan ikke andet end erkende, at vi inuitter kun er og altid ville være andenrangs mennesker, så længe vi vedbliver at hører under staten, der mener sig at eje Grønland på baggrund af ”papir der kaldes for fundament af staten Danmarks lov.” (Grundloven) Selv i vort eget land er vi passive vidner. Uagtet man har kæmpet imod uretfærdigheden siden 1800-talet så er der ikke sket nogen ændringer. Ondskaben viser sit sande ansigt nu! Men mon det nu også er rigtigt? Denne havde jo altid hersket i Grønland. Rasmus Berthelsen skrev jo allerede i 1864 således: ” Førend jeg kom videre i teksten, tillader jeg mig, at lade dem vide, at jeg med tungt bedrøvet hjerte har hørt som flere, der sagde, at grønlænderne har ingen forstand, og følgelig deraf, at de ikke kan lære noget De var netop de folk, der sige således, vare selv ulærde folk, og deres eneste lærdom bestod i, at de kunne aflægge regnskab for hvad de have kjøbt og solgt. Ja, endog have de sagt: at grønlænderne anses af folk i Danmark som dyr, og følgelig deraf, at der ingen vil interessere sig for dem. Godthåb, den 30te,marts 1864. Ærbødigst R. ST. J. Berthelsen, Grønlænder.”

  Sproget havde kun få dansker også formået at kunne beherske uagtet man befandt sig iblandt; ja hvad var det nu Rasmus Berthelsen han skrev? at..

  Hvis man havde ment mere alvorligt om Grønland, ville ”de” så ikke havde kæmpet imod at forkæle vore ligemænd? Dermed her vise, at der således der også er ligestilling?

  Angående sproget blev der nemlig mellem 1845-57 drøftet således: ”Henimod indvendes normalt at tosprogethed er unaturlig, og det er rigtigt, siger Mossin, men situationen i Grønland er unaturlig. Medicin er også unaturlig føde, men nødvendig når legemet er sygt. Det er også rigtig at det på en måde er ”en Krænkelse af Folke-Eiendommeligheden” når ”Grønlænderne i Grønland skulle modtage deres Dannelse i et fremmed sprog.” Men der er ingen anden vej eftersom ingen dansk missionærer på grønlandsk har ”Ordet fuldkomment i sin Magt, idet frie, det levende Ord”, som er en forudsætning for at kunne ”meddele en aandelig Underviisning” og ikke blot formidle ”en tom og tør Lectielæsen og Lectiehøren.” Dertil kommer både at en egentlig ”aandelige Dannelse kun vanskeligt kan formidles på grønlandsk på sprogets nuværende udviklingstrin og at der heller ikke findes nogen egentlig grønlandsksproget litteratur.” (kilde: Henrik Wilhjelm De store opdragere II. Ilinniarfissuaq 1845-57)

  Jeg gad vide hvor længe?, man mon vil være ved at helbrede “det syge legeme”. Hvor længe mon? skulle vi vedblive at modtage “vores dannelse I et fremmed sprog.” Hvor er vort eget kultur svundet hen? Ja, hvad skrev ”Poul Grønlænder” ikke? Men mens vi sov, svandt vort identitet og kultur. Den måtte erstattes med det jordiske gods. I dag må vi kun glæde os til – at ligestilling samtidig også ville træde i kraft – når Grønland engang bliver selvstændig. Jeg tvivler dog på, at Danmark ville give Grønland den mindste form for erstatning. Som undskyldning er den ikke nok, for de gav os biblen der siger, at man meget hellere ville indsamle himlens rigdommen end det jordiske levninger. Men samtidig havde man travlt med at tilegne sig selv rigdomme. Poul Grønlænder mente sig, at man ikke ville kunne finde denne slags jordiske rigdomme. Han havde fuldstændig ret. Det gjorde man ikke i hans levetid. Dog gjorde man efter, i vort levetid. Efterkommere – der forgæves måtte kæmpe forfædrenes kamp mod uretfærdigheden. Tillykke Danmark, nu kan i hente jeres fangst, som i siden Poul Grønlænders tid har kæmpet for.

 4. edvardt says:

  Ullumikkut qallunaat taamak nunasiaatilippalaartigisumik pissusilersortillugit Islandimiutut iliortariaqalersinnaanerput mattunneqarsinnaarpalunngilaq.
  Aammami ullumikkut killiffik eqqarsaatigissagutsigu qallunaat nunaannit avissaarnissaq aarlerinartoqanngilaq.
  1948-mi Island, Danmarkimit avissaarmat qallunaanit illaruaatigineqarput oqarfigineqarlutik allaat perlilerunik qallunaanut uterumallerumaartut. Ullumikkulli nalunngilarput Island nunarsuarmi naalagaaffiit pisuujunerpaat qulit akornanniittut.
  Taamaattumik Kalaallit Nunaat naalagaaffinngussagaluarpat aarlerinissamut pissutissaqanngilaq.
  Ataatsimut isigalugu nangaanata naalagaaffinngorsinnaavugut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s