Fuglebekendtgørelse igen til debat

Atassut og Siumut vil lempe reglerne i den omstridte bekendtgørelse. Landsstyret er klar til at nedsætte arbejdsgruppe.

Såvel landstingsmedlem Jens-Lars Fleischer fra Siumut som fem
landstingspolitikere fra Atassut mener, at den nuværende bekendtgørelse er
alt for restriktiv. Derfor skal Landstinget onsdag atter diskutere
fuglefangst.

– Den nuværende bekendtgørelse om beskyttelse af fugle rammer nordgrønlænderne
i den grad, at der faktisk er tale om en ændring af deres levevis,
argumenterer Jens-Lars Fleischer.

Bekendtgørelsen har været fremme de sidste landstingssamlinger. Og der har
været bred enighed mellem Landsstyret og Landstinget om, at den nuværende
bekendtgørelse skal fastholdes, og at en evt. ændring kun kan komme på tale,
såfremt dette kan understøttes med ny faktuel viden om bestandenes
udvikling. Der har endvidere været enighed om at fuglebestandene skal
forvaltes i overensstemmelse med bæredygtighedsprincippet og
forsigtighedsprincippet samt at fuglene skal have fred i yngletiden.

Alligevel fremgår det af landsstyrets svarnotat fra landsstyremedlem for
Sundhed og Miljø, Aqqalu Abelsen, at landsstyret nu synes, at tidspunktet er
inde til en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for en revision af den
eksisterende fuglebekendtgørelse.

Landsstyret har derfor til hensigt at nedsætte en bredt sammensat
arbejdsgruppe, som skal vurdere, om der er grund til at revidere
fuglebekendtgørelsen, og i så fald komme med anbefalinger og forslag til
hvad revisionen skal indeholde.

Landsstyret påregner at arbejdsgruppen kan afslutte sit arbejde i første
halvdel af 2008.

Forslagene har fået ornitologisk forening, Timmiaq, op af stolen, skriver
knr.gl. I et åbent brev til landsstyremedlem Arkalo Abelsen er foreningen
kritisk over for en ændring af fuglebekendtgørelsen og stiller derfor en
række spørgsmål til landsstyremedlemmet.

– Vi mener ikke, at man hjælper fangerne ved at give dem tilladelse til at
bortskyde de yngledygtige fugle. Denne jagt vil jo yderligere reducere
bestanden, lyder det fra Timmiaq, som gerne ser, at landsstyret i stedet
afsætter flere penge til optællinger og overvågning af de grønlandske
fuglebestande.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s