Ny undersøgelse om børns vilkår

Undersøgelsen, der lagde vægt på børns spisevaner viser, at børn fra Nuuk og byerne generelt har bedre kostvaner.

Undersøgelsen lagde vægt på at give et bredt billede af skolebørns levevilkår,
helbred, livskvalitet og sundhedsadfærd, men med fokus på samfundsmæssigt
prioriterede områder.

Resultaterne viste, at 63 % af eleverne spiste morgenmad 4 eller 5 hverdage,
mens over 11 % aldrig fik morgenmad. Yderligere blev der fundet stigning fra
11 % i 2002 til 17 % af elever i 2006, der angav at de ofte eller altid gik
sultne i seng eller i skole på grund af mangel på mad i hjemmet. Rapporten
viste også, at kostvanerne generelt var bedst i Nuuk og i byerne og at flere
børn end tidligere spiste grøntsager. Til gengæld spiser en del børn kun
sjældent traditionelle grønlandske fødevarer som sæl, hval og fugle.

En del elever var fysisk inaktive og knap 25 % angav at de så fjernsyn mindst
4 timer om dagen. Andelen, der så meget lidt tv, oversteg kun den inaktive
andel med meget få procent. 13 % af drengene og 5% af pigerne angav, at de
spillede computer 4-7 timer om dagen.

Omkring rusmidler fokuserer rapporten ikke kun på forbrug, men også på
elevernes opfattelse af rusmidlers farlighed og deres mulighed for at få fat
i cigaretter, alkohol og hash. De fleste 15-17 årige elever havde en
realistisk opfattelse af rusmidlers farlighed, selvom en del var usikre på
eventuel skadevirkninger af et større alkoholforbrug.

Det positive i rapporten var, at eleverne generelt var tilfredse med forholdet
til forældrene, og med deres sociale liv.

Der er dog stor forskel mellem elevernes skoletrivsel og sundhedsvaner
skolerne imellem. For at styrke skolernes mulighed for at bruge deres
resultater til en sundhedsfremmende indsats på skolen er der sendt specielle
skolerapporter til alle deltagende skoler. I disse rapporter angives data
for skolen med landsgennemsnittet til sammeligning.

2.462 elever fra 6. – 11. klasse fra 53 skoler i Grønland deltog i
undersøgelsen. Antallet af skoler i Grønland er 82 og antallet af elever fra
6. – 11. klasse er 4.123 og 40% af eleverne besvarede undersøgelsen.

Undersøgelsen i 2006 pågik i samarbejde med Paarisa, der ligesom Nuna Fonden
også har støttet økonomisk. Undersøgelsen publiceres i serien Inussuk ,som
udgives af KIIIP.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Indland. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s