Tuusi: Danmark har hentet mange millioner fra Grønland

Josef Motzfeldt blander sig i debatten om Martin Paldams udtalelser om, at Grønland skal tilbagebetale 130 mia. kroner til Danmark.

I en pressemeddelse tager Josef Motzfeldt stærkt afstand til Martin Paldams
udtalelser om, at Grønland skal tilbagebetale op mod 150 mia. kroner, når
Grønland bliver den rige part.

Han skriver:

"Det er måske Professor Paldam helt uvedkommende, hvor mange milliarder
Danmark har hentet fra Grønland i form

• af betaling for tjenesteydelser,

• indtægter ved eksport af varer,

• særbehandling ved NATO-medlemskab

• indtægter fra Kryolitselskabet Øresund

Nu plæderer professor Paldam for “at Grønland skal betale penge til Danmark,
hvis der er store olierigdomme i farvandet ved Grønland.” Vi ser endnu et
eksempel på hvordan en ekspert helt udokumneteret og omkostningsfrit kan
udtale sig om politiske dagsordner.

Professorer i økonomi bør vel som udgangspunkt udvise størst mulig rettigdig
omhu med fup eller fakta. Ligesom de bør udvise størst mulig hensyn i deres
udtalelser når der skal tages hensyn til fakta som historiske elementer og
lovgrundlag. Danmark har tiltrådt internationale aftaler som danner grundlag
for tidligere kolonimagters forpligtelser om at give mulighed for et
eksistensgrundlag under en afkoloniseringsproces.

Man behøver vel heller ikke at være økonomiprofessor for at påvise det
uciviliserede forsøg det er, at forpligte et folk (det grønlandske) til
gældsætning i størrelsesordenen på 130 mia kr i løbet af de sidste knap 55
år og for efterfølgende at forsøge at lovgive 55 år tilbage i tiden.

Det kunne hermed være en opfordring til professoren i økonomi til at få
afdækket Danmarks indtægter ved Grønland i den af ham omtalte periode og på
den måde bibringe den meget vigtige debat mere substans end hvad han
præsterer.

Josef Motzfeldt,

Forhenværende landsstyremedlem for Finanser"

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

10 Responses to Tuusi: Danmark har hentet mange millioner fra Grønland

 1. annassi66 says:

  Igen skal jeg kommentere påstanden om at Grønland skal betale sit blok-tilskud tilbage til Danmark, jeg har nemlig indsendt denne kommentar før på et andet medie og gør det gerne igen!

  For ikke så lang tid siden stemte FN for oprindelige folks rettigheder, som Danmark i allerhøjeste grad har sat fingeraftryk i, og som det støttede. Disse rettigheder går bl.a. ud på at give det oprindelige folk deres ret til landet, kultur og ressoucer. Selvom Folketinget ikke har ratificeret deklarationen endnu, vil det undre mig meget hvis Danmark går Grønland imod i deres arbejdet på selvstændighed og retten til undergunden og dens rescourser. Selvom FN’s deklaration for oprindelig folks rettigheder er meget ny, og der til stadigvæk skal arbejdes en del for at rette den til det grønlandske behov, er det absolut ikke forsent at den kan bruges til at retfærdiggøre det grønlandske politikeres OG grønlændernes ønsker om fordeling af ressourcerne til fordel for Kalaallit Nunaat (Grønland på dansk!).
  Det var ikke os der ønskede at blive indlemmet i Danmark i sin tid, da Danmark tog Kalaallit Nunaat til sig som sin koloni! Vi grønlændere blev ikke spurgt dengang, vi blev tvunget til at være en del af Danmark!!!!! Og nu ønsker det grønlandske befolkning selvstændighed, og selvom det tager endnu mange år før det kan betale sig for Grønland at være selvstændigt kan det ikke være rigtigt at Danskerne prøver at spænde ben for grønlænderne, ved at forlange MANGE milliarder kroner og ører for betaling for at have “forsynet” Grøndland i så mange år!!!!! 150 milliarder er røget over atlanten til grønland, men til gengæld: hvor mange af det milliarder er kommet tilbage til Danmark som betaling for ydelser og andre fornødender som Grønland havde og har behov for, det være sig infrastruktur, såsom boliger, veje og havne, som Grønland betalte for arbejdsmandskab og materialer KØBT i Danmark for alt for mange penge????? Og hvormange kroner og ører fik Danmark ud af Ivittuut og Marmorilik?????? Og for dyre danske madvarer og forbrugsgoder KØBT og BETALT i Danmark??? For ikke at glemme for flytrafikken over Grønland til dagligt, trafik-afgift som alle flyselskaber betaler for at overbeflyve Grønland, som betaling for bl.a. vejr-informationer, hvor man næsten dagligt opsender vejr-balloner fra hhv. Narsarsuaq og Kangerlussuaq, som man så SÆLGER disse oplysninger til flyselskaberne??????? Hvad med det amerikanske militær-baser?? (prøv ikke at fortælle mig at Danmark ikke fik noget ud af militær-baserne! Så dum er jeg nu heller ikke!) Det er nok en svær Isbjørn at sluge af at læse mit indlæg for en dansker, især for hr. professor i ØKONOMI(???) Martin Paldam, men mon ikke der er en smule, eller meget sandhed i Det!
  Hvorfor, spørger jeg, skal Færøerne have lov til at beholde alt hvad det finder i Deres undergrund?? For mig at se er det fordi Danmark ser Grønland og grønlænderne som anden-rangs statsborgere, og færingerne som første-rangs statsborgere, og spar mig for, at det er fordi at Færøerne har fået mindre i bloktilskud som undskyldning og forklaring!!!!!!!!!! SIG MIG IMOD, HVIS JEG HAR TAGET FEJL!!!! For disse er mine meninger og DISSE kan ikke ændres, FOR JEG ER EN GLAD GRØNLÆNDER, Verdensborger og Inuit, blandt 6,2 milliarder mennesker i verden, der tilfældigvis er og stolt af at været født i Kalaallit Nunaat!!!!!
  Hr. Martin Paldam, brug dog din kloge knold til at kommentere Danske forhold, dansk politik og økonomi, og ikke evig og altid, og hele tiden blande sig i det Grønlandske forhold og politik!
  Med venlig hilsen Anders, afd.leder på en virksomhed i Danmark!

 2. maaren says:

  Follow the money når man skal udfinde bl.a. politikeres motiver til deres handlinger. De mange milliarder evtl. kommende indtægter ved udvinding af råstoffer især olie har tilsyneladende ihvertfald skærpet kravet om at gøre Grønland til en selvstændig nation.
  Hybris har anfaldet Grønland- Lars Emil har bl.a. på spørgsmålet om hvad de mange milliarder så skal bruges til, svaret at man jo f.eks. kan købe Danmark.
  Danmark har selvfølgelig også fundet det rimeligt, at en del af indtægterne skal tilfalde staten, mens man fra grønlandsk side har krævet det hele fordi Danmark,som den grimme kolonimagt har tjent milliarder på Grønland -og nu er det på tide, at det hører op.
  Det er nok i det lys Paldan har skrevet sin artikel.
  Jeg har ikke læst hvad Paldan har skrevet, men mener bestemt ikke man kan beregne sig frem til hvordan de mange penge det evtl. drejer sig om skal fordeles ud fra hvad der tidligere har været anvendt af udgifter til Grønland. Brugt er brugt, så det må være fremtiden det drejer sig om. Det kan vist kun blive et politisk forhandlingsspørgsmål. De grønlandske argumenter har nu altså også en tendens til at blive noget skingre, bl.a. altså påstanden om at Danmark skulle have tjent milliarder på:
  USA’s baser i Grønland ved besparelser på NATO-bidraget. Jamen enten skulle Danmark have betalt et større bidrag til NATO end ellers ELLER pengene kunne indgå i tilskuddet til Grønland og de er så gået til Grønland-og det kan man da ikke være utilfreds med. Det er de samme penge som er gået til formål b) istedet for formål a). Udgiften er den samme og intet er ‘tjent’
  Udgifter til div.anlæg i Grønland og køb af varer og tjeneste –
  ydelser har selvfølgelig givet indtægter til leverandørerne i DK,
  men varerne og tjenesteydelserne -altså modværdien- har været forbrugt i Grønland og huse,veje,sygehuse,skoler og lufthavne ligger der jo som de værdier de er. Mener man at overskuddet i Danmark er en slags eksportstøtte til Dk, må man jo lige tage med, at udgiften er afholdt af tilskudsmidler fra DK. Så man har altså givet penge til at købe disse ting for, som man må gå ud fra har været nødvendige og som man jo skulle have et eller andet sted fra.Det har iøvrigt de sidste ca. 30 år stået grønlandske kunder frit om de ville købe disse ting i Danmark eller et andet sted. Der har ikke været knyttet betingelser herom til tilskuddene som man vistnok gør ved tildeling af u-landshjælp.
  Kryolitminen har selvfølgelig givet indtægter til DK lige somKGH har haft indtægter ved salg af tran, skind og fisk, men da ikke i et omfang der har har overgået Danmarks udgifter. Før det gør det kan man da ikke tale om fortjeneste. Under 2’verdenskrig financiere indtægterne fra kryolitten jo i høj grad forsyningerne
  til Grønland uden om Danmark, der som bekendt var afskåret fra
  forbindelser til Grønland og altså ikke tjente noget på det.
  Et andet synspunkt jeg har set fremført i den efterhåden meget følelsesladede debat fra grønlandsk side er det om besæftigelsen af danskere i Grønland ,som man har hjulpet os med ved at afholde udgiften til deres løn og husly mv. Men før hjemmesty- rets indførelse var det jo en statslig udgift til ‘udsendte’ og derefter blev det en hjemmestyreudgift til ’tilkaldte’ og det må da være hjemmestyrets skyld, at de er der, siden de er tilkaldt.
  Og igen har udgifterne jo været afholdt af midler fra bloktil-
  skuddene.
  Så længe Grønland har/får et selvstyre inden for Rigsfælles- skabet og inden for Grundlovens rammer, så må man FORHANDLE sig frem til en fordeling af indtægter fra undergrunden, som altså ER fælles, tilhørende staten – og helst i en tone, der gør et fremtidigt samarbejde tiltrækkende. Også fra et danskt syns -punkt.
  Det kan også være en god øvelse i diplomatiets svære kunst, når et selvstændigt Grønland helt alene skal klare sig mod USA, Canada, Rusland og hvem der ellers viser sig i polarområdet og mod store multinationale selskaber.
  Hvis Grønland vil og tør blive en fuldstændig suveræn stat, så tilhører undergrunden og indtægterne fra den selvfølgelig denne stat.
  PS Kunne man ikke genoplive det forhadte fødestedskriterium og lade alle, der født i Grønland eller inden for sine første fem leveår har fået fast bopæl der, deltage i folkeafstemninger om disse emner. Så de 18.000 grønlændere i DK også kunne få en chance
  pilluaritsi

 3. johnny says:

  Bloktilskud – Økonomi

  Da europæerne med lov og magt indførte deres styresystemer i Grønland, forsvandt de gamle skikke. De gamle eksistensbetingelser blev i stedet afløst af pengemagten. Alt hvad der kan lade sig gøre ud af økonomiske betragtninger var også det eneste rigtige. Og ifølge grønlænderen , er der oftest en uomtvistelig baggrund for den europæiske tankegang, nemlig hvad der er rent økonomisk er godt for én selv, er også godt for Grønland. Det er en tankegang, som ligger adskillige himler fra den grønlandske tankegang, men en tankegang der er bevidst efterlevet af det grønlandske elite-styre. De har pengemagte, og forstår at udnytte denne magt på en sådan måde, at De som berøres af denne magt bliver økonomisk afhængig gjorde.

  Grønland største faglige sammenslutning, SIK, vil have bloktilskuddet væk hurtigst muligt. SIK er af den mening, at bloktilskuddet er en sovepude for det grønlandske samfund, og at tilskuddet og de mange danske eksperter har betydet, at befolkningen har mistet selvagtelsen og stoltheden. Karo Thomsen, der er uddannet i kultur- og samfundshistorie fra Grønlands Universitet, betragter også det danske bloktilskud som noget af en sovepude, men er af den mening, at Grønland fortsat vil være afhængig af det en hel del år endnu.

  Grønland modtager i dag et bloktilskud, der er ligeså høj som landets brutto nationale produkt, BNP, og Grønlands offentlige udgifter lige så høje som BNP. Bloktilskuddet giver samtidigt et løn og pris niveau, der er helt ude af trit med egenproduktionen. Og netop dette har uddrænet mange private erhvervsinitiativer, da hele den Grønlandske økonomi har fået en meget dårlig konkurrenceevne, og da man har uddrænet eller skræmt de private grønlandske initiativer, er der kun staten/landsstyret, og de store danske private virksomheder, der kan etablerer noget som helst.

  Det er dog vær at vide, at langt størsteparten af bloktilskuddet der tilgår Grønland, går tilbage til Danmark, og skaber beskæftigelse, økonomisk fremgang og besparelser i Danmark. De økonomiske tilføjelser til Grønland, i form af Bloktilskud, er i virkeligheden hjælp til selvhjælp for Danmark.

  Målet må være, at Grønland bliver et almindeligt land, med en offentlig sektor der svare til landets udgifter og beskæftigelse. – For hvis bloktilskuddet med et brat blev fjernet, vil levestandarden falde med 40 %. Og påtrods af dette er vi mange grønlændere af den mening, at Grønland kan klare sig uden den danske jerntæppe og dets bloktilskud, der i de seneste år har været på 3,2 milliarder om året, – dels ved;

  * Rationalisering af hjemmestyre og kommuner.
  * Billigere handelsaftaler med andre stater, eksempelvis USA, Europa og Asien.
  * Afgifter for baseområder i Grønland.
  * Eksportproduktion, hvor råvaren er forarbejdet og pakket i Grønland.
  * Hjemmemarkedsproduktion af Grønlandske råvare, for derved at reducerer den enorme import af dagligdags, brugsvare og byggemateriel fra udlandet.
  * Mineraludvinding.

  Når Grønland blive en fuldstændig suveræn stat på moder jord, så tilhører undergrunden og indtægterne fra den selvfølgelig denne stat.

  I dag hører vi, at Danmark ikke fuldt ud anerkender, at det grønlandske folk selvfølgelig efter folkeretten har ret til alle indtægter af sine egne ressourcer – Danmark må istedet også aktivt forsøge at støtte demokratibestræbelserne i sin egen baghave som ligeværdige partnere og forhandle om de mange ting, som kan samarbejde om.

  Grønland ligger midt i den globale opvarmning. Det er her, man kan sige at klimaændringerne har deres vugge, vi har en nordvestpassage, der åbner sig, og Nordatlanten bliver et slags brændpunkt i verden. Der er masser at samarbejde om med andre nationer, når vi tager skridtet mod fuldt demokrati, fuld ligestilling og økonomisk uafhængighed af Danmark.

  Jeg vil anslå, at Grønlands løsrivelse fra Danmark vil bekoste de danske skatteyder med omkring 4,5 milliarder kr. om året, når Danmark ikke længere har Grønland og Thule Basen som bidrag for Danmarks medlemskab af NATO. (Der er sammenlignet med, hvad eksempelvis Holland og Irland betaler for deres medlemskab af NATO, som henholdsvis svare til 4,2 og 4,6 milliarder kr. om året). Holland og Irlands økonomiske og befolkningsmæssige forehold, kan sammenlignes med Danmarks.

 4. maaren says:

  Johnny ‘anslår’ at Grønlands løsrivelse fra Danmark vil koste skatteyderne et sted mellem 4,2 og 4,5 milliarder om året.
  Det er man så åbenbart helt parat til at tåle, siden man fra dansk side flere gange-også i den sidste tid -har udtalt at Grønland har fuld ret til at gøre sig selvstændigt. Folkeret eller ej. Den danske befolkning er også med et flertal i meningsmålingerne helt parat til at akceptere løsrivelse fra Danmark.
  Det ligger helt fast, at i så fald ejer Grønland undergrunden og alle indtægter herfra. Så, hvad er problemet ? Hvad venter man på ? Hvorfor de egentlig ret hadefulde bemærkninger mod Danmark og danskere i forbindelse med de forhandlinger, der for tiden foregår om et udvidet selvstyre, der – skal man vide – ikke
  indbefatter en egentlig selvstændighed i denne omgang.
  Da det er tilfældet følger det af hjemmestyrelovens system, at det bygger på gensidig loyalitet og at evtl. indtægter fra udnyttelse af rigsfællesskabets undergrund skal deles i et eller andet forhold. Sådan en aftale har man faktisk allerede idag om de første 500 mio. kr. Udsigten til evtl meget store indtægter i en fremtid om lad os sige ‘anslået’ 10-15 år gør det selvfølgeligt nødvendigt at opdatere aftalen.
  Jeg ved ikke hvad Johnny ‘anslår’ vil være en rimelig aftale, men jeg håber da han ihvertfald vil synes det er fair, at Danmark ikke skal betale tilskud længere, hvis indtægteren overstiger de pt. 3,2 mia kr om året.
  Lad mig tilføje, at de punkter Johnny nævner, som midler til en bedre økonomi, har stået åbne for hjemmesyret i næsten 30 år
  og at der absolut ikke findes bindinger i tilskuddet om at købe varer og tjenesteydelser i DK. Kan man få bedre aftaler med f.eks. USA eller EU kan man da bare gøre det-idag om man vil.
  Det står ligeledes Grønland frit for at ansætte grønlændere (18.000 i DK f.eks.)i alle de stillinger man har ledige . Eller fra andre steder i verden, når nu danskerne er så ubehagelige.

  Nu ved Johnny trods alt ikke hvad Danmarks bidrag til NATO-medlemskabet vil blive oven i de bidrag til Natostyrkerne man allerede yder idag, men lad mig yderligere tilføje, at hvis Grønland løsriver sig fra Danmark, så sparer man til gengæld alle udgifter til Grønland. De udgør udover det egentlige tilskud , udgifter til retsvæsen, politi, fiskeriinspektion, suverænitetshåndhævelse, herunder Siriuspatruljen plus en hel del service man får fra Danmark uden egentlig at betale for det.
  Det svarer måske alt i alt meget godt til de 4,5 mia kr skatteyderne efter Johnnys Mening vil skulle betale ved en løsrivelse.
  Det kommer ikke en dansk skatteyder ved, hvordan Grønland vil klare alle sine forpligtelser som selvstændig nation , men hvis jeg var grønlænder ville jeg være meget usikker på, om uafhængigheden af Danmark ville skabe en anden og noget mere
  farlig afhængighed af USA, Canada og multinationale selskaber og deres sagførere og i det hele stille Grønland i en meget sårbar international politisk situation.

 5. diplo says:

  Hej med jer.
  Hvordan ser alt dette hvis vi så sammenligner med forhenverende koloni Island ( som ser ud til at klare sig udmærket) og Færøer som ser ud til at kunne klare sig. Og jeg kan ikke bedre se en at islændingene holder virkelig meget af Danmark, og har sådan set ikke klippet nogle bånd over.. I hvert fald investerer de en smule aF din formue i Danmark. Måske er de i gang med at betale tilbage for alt de fik i de 500 år de var i fælleskab med Danmark.Husk at der bliv også sagt at lille Island ikke kunne klare sig uden DK…. Men hvad ved jeg.

 6. niels says:

  maaren, jeg ved at danmark har taget min ret til at følge min forstand og søge min lykke. Jeg kender ikke til store tal og gamle papirer ‘der står skrevet’. Jeg kender til rubiner og lidt om praksis på det område i grønland. Som én af for få. Vi lokale, er blevet informeret, ved rubinefterforskningen’s start, om at der ikke ville blive ændringer i vores ret til traditionelt at samle rubiner og den lysere variant safir så længe at der ikke var en afspærret mine. I ældre love skulle det tilladelse til industriel insamling/udnyttelse af mineraler, altså med hvad vi idag ville kalde entreprenør maskiner ol. Nu ‘står det skrevet’ og bliver tolket at vi lokale ikke må være kommercielle, altså at vi ikke må eje en diamant eller en fin rubin vi finder, som der bliver sagt nu! Vi ‘må få det skidne’, altså mere eller mindre værdiløse sten vi kan give værdi ved ‘husflid’ hvis ellers der er nogen der vil betale den virkelige værdi istedet for at ‘prutte’ og sige at ‘det er det ikke værd’, som altid. Vore forfædres hjem som hverken de eller vi har givet ud, er ved pennestrøg taget fra os og nu er vi som stavnsbønder ikke værdige til de fine sten (læs værdifulde) som blev ‘ranet’, thi det står skrevet! På et notat! Langt bag generationer af love! Det er en dansk lov. (undskyld til dem der har læst i min blog ‘§32 dødsdømt’ hvor jeg påstulere at det er os selv der gør dette mod os selv) Jeg føler altså at jeg er holdt for nar når man har lovet mig at jeg må beholde og hvis ansøgt rigtig eksportere en sten til én million hvis jeg fandt den, som var tilfældet ved bymøder med råstofdirektoratet i fiskenæsset i 2005 & 2006. Nu hvor man frygter at jeg har flere af disse ‘forfærteligt dejlige’ sten i den dyre ende, har man fundet et støvet notat frem, fra da kolonitiden knap var ovre. Aldrig brugt før. Og vi er tilbage i enevældet’s tid! Da Ædle stene var et fupnummer til at gøre de rige rigere. Nu bliver vi fuppet med så banal en tanke at visse sten er ædle hvis ellers de er pæne, og dermed bedre end os. Måske lyder jeg sur. Det er jeg også. Man fortaldte os at vi kunne, og da ‘de’ fandt ud af at vi var dygtigere end forventet.(til rubin ihvertfald) Så kan vi ikke ‘rigtigt’! Betale HVAD tilbage??? Hvis Grønland skal betale ‘paldam’s penge’ tilbage så skal vi så også have den magt på de områder, over danmark, som danmark har haft over os i alle disse år. Utænkeligt. Vi kan snakke om det med respekt og på ligeværdige vilkår. Vi er vist trætte af at ‘forhandle’ med ‘en prutter’ og få at vide at ‘det kan vi da ikke’, af det danske parti. Thi det står skrevet! 75% af den danske befolkning syntes af vi skal have HELE undergrunden. HELE 75%!!! Men ikke ‘hvor det sne’r’. Jeg ku vist blive ved…

 7. maalia says:

  hvor er vi henne. er vi i vores land, er vi på vej til selvstyre eller hvad det nu er I kalder det, kan vores dygtige medgrønlændere ikke engang bruge VORES ressourcer som VORES land har givet os til at gøre os mere rige end det vi har fået fra vores forfædre, vil vi kun være ååh så venlige, at det kun skal være dem med papir på at de er eksperter i at samle det PÆNE sten som vores land har, der kan samle dem, vi har så længe vi husker været fangere og fiskere uden at skulle have papir på det, hvornår har man besluttet at man skal have papir på at man skal kunne samle vores ressoucer, så er der mange der skal til at have papir på at kunne fange rensdyr og fiske torsk. Niels bliv ved. du er ikke alene

 8. bjoern says:

  Hvad mødte Hans Egede i 1721? En tyndt befolkede landmasse beboet af flere forskellige stammefolk på jæger-samler niveau; intet skriftsprog, ingen jernredskaber – ikke engang hjulet var det blevet til.

  Hvordan beskriver grønlandsfarerne de inuitiske samfund de rejste gennem fra 1700-tallet helt frem til 1900-tallet? Sultedøden, hærgende epidemier, kannibalisme, endeløse fejder, retsløshed, blodhævn og blodskam. Dette nævnes naturligvis ikke i disse politiske korrekte tider, men læs selv de originale rejsebeskrivelser og antropologiske afhandlinger (før over-romantiseringen af ikke-europæiske kulturer ødelagde faget) og få nuanceret (selv)billede lidt, Grønlandsk kultur var mere og andet end maske- og trommedans, der herskede ikke paradisiske tilstande før europæernes ankomst. Havde europæerne ikke (gen)ankommet til Grønland i 1700-tallet var nutidens eskimoiske stammer bosat på Grønland højst sandsynligt endt som tidligere tiders eskimoiske indvandrere på Grønland; uddøde, evt. under den lille istid.

  Nuvel, hvem beboer Grønland i dag? Det gør en ny stamme med dobbelte rødder og arv – for hvem iblandt os kan sige sig helt fri for europæisk blod i slægten? Ganske få. Vores nye stamme skulle gerne ta’ det bedste fra de europæiske og inuitiske kulturer og skabe et Fællesskab bygget derpå, istedet for at idyllisere den ene del af stamtræet og dæmonisere den anden – for det kan kun fører til selvbedrag og indre splid.
  Grønland kan ikke blive danskeren kvit for danskeren er efter hundreder af års sammenkvem blevet en del af den grønlandske familie – en del af os selv.

  Hvad angår de økonomiske forhold i rigsenheden mellem Danmark og Grønland så er det jf. ovenstående aldeles underordnet; men pengestrømmen mellem de to rigsdele viser et indbyrdes nettooverskud til Grønland. Indtægterne på betalingsbalancen overfor Danmark udgør ca. 5,2 mia. hvoraf bloktilskuddet udgør den væsentligste post. Danmark taber altså penge på rigsfællesskabet og har på intet tidspunkt i historien profiteret (økonomisk!) på Grønland.

 9. niels says:

  bjoern, syntes du at de rubiner og diamanter vi kan finde lovligt ikke skal tilfalde den der gider gøre en insats eller er heldig nok? De ‘små’ i samfundet f.eks., som kunne med ganske lidt viden og initiativ blive ‘selvbærende’, måske få medvind nok til at starte forretning og ansætte folk. Eller skal vi holde os til ‘husflid’ og høre efter?

 10. bjoern says:

  Det er helt klart at foretrække, at forædlingen ske her og ikke i Canada.

  Så min personlige holdning til den sag, er at hvad man sådan kan finde af den slags ved almindelig “overflade skraben rundt” bør tilfalde finderen (dog kun for hjemmehørende) og være tilladt uden tilladelse fra hjemmestyrets råstofdirektorat.
  Jeg kan ikke se det skulle kunne true den industrielle minedrift, der i øvrigt får alt for frit løb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s