Landsstyret tydeliggør planerne for Nukissiorfiit

Efter Landsstyrets opfattelse bør Nukissiorfiit omdannes til et aktieselskab, så forbrugerne på langt sigt sikres høj forsyningssikkerhed til så lave priser som muligt.

Efter den langvarige debat om, at omdanne Nukissiorfiit til aktieselskab,
skriver Landsstyremedlem for Erhverv, Siverth K. Heilmann nu i en
pressemeddelse, en tydeliggørelse af deres hensigt med forslaget og nogle af
de konsekvenser det vil have for borgerne og samfundet som sådan.

Han skriver, at det fortsat vil være Landstinget og Landsstyret som har den
afgørende indflydelse på indretningen af prisstrukturerne, og at alle i
Landstinget vist er enige i, at der fortsat skal findes økonomisk hjælp af
enkelte kundegrupper og geografiske områder.

– I dag er der tilskud til at opretholde kunstigt lave priser i størstedelen
af landet, primært via en særlig bevilling til formålet på finansloven.
Samme model vil grundlæggende skulle anvendes, såfremt Nukissiorfiit bliver
et aktieselskab. Her vil Landsstyret på baggrund af Landstingets fremtidige
prioriteringer på området forventeligt via en servicekontrakt og eventuelle
bekendtgørelser skulle sikre, at prisstrukturen og dermed forbrugerpriserne
passer med de af Landstinget besluttede politiske intentioner, skriver han.

Det er vigtigt for Landsstyret, at holde Nukissiorfiit samlet som et selskab i
fremtiden. Dette er der også et stort flertal for i Landstinget.

– Men enkelte opgaver løses bedst ude i kommunerne. Eksempelvis byggemodning.
Derfor er Landsstyret i dialog med kommunerne om opgavefordelingen.
Derudover vil Landsstyret gå i dialog med kommunerne om et eventuelt
kommunalt medejerskab af Nukissiorfiit. En model som nu er vedtaget på
IT-området, siger Siverth K. Heilmann.

Ejerskab og placering af et aluminiumssmelteværk og af energiforsyningen skal
vedtages på Landsstingets forårssamling 2008. Skal Nukissiorfiit eventuelt i
samarbejde med andre eje og drive energiforsyningen til et
aluminiumssmelteværk, vil dette ejerskab næppe blive lagt i samme selskab,
der har ansvaret for den normale forsyning af landets borgere og
virksomheder. Aluminiumsprojektet må derfor ikke påføre Nukissiorfiit en
konkursrisiko, skriver han videre.

– Landstyret vil til enhver tid have som et afgørende mål at sikre
energiforsyningen for den almindelige forbruger i by og bygd. Det er vigtigt
for mig som ansvarligt Landsstyremedlem at understrege, at energiforsyning
er Nukissiorfiits kerneområde. I dag som fremover. Netop derfor bør
Nukissiorfiit efter Landsstyrets opfattelse omdannes til et aktieselskab, så
forbrugerne også på langt sigt sikres høj forsyningssikkerhed til så lave
priser som muligt, slutter Siverth K. Heilmann.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s