Fortsat vækst i turismen

Væksten i antallet af overnattende turister i Grønland sætter nordisk rekord.

Den grønlandske turistsektor er fortsat i vækst, og antallet af overnatninger
steg med 14 pct. fra 2005 til 2006. Samtlige lande i Norden har haft en
vækst i antallet af overnatninger, men udviklingen i Grønland overgik
dem alle i 2006.

Danmarks havde den laveste vækst fra 2005 til 2006 med kun 3 pct.

Set over et længere tidsperspektiv er det kun Island og Færøerne, der har haft
en større vækst end Grønland i antallet af overnatninger.

Det fremga°r blandt meget andet af Nordisk Statistisk A°rbog 2007, som udkom
torsdag den 11. oktober. Bogen, der udgives af Nordisk Ministerra°d,
indeholder sammenlignelige tal for de fem nordiske lande, Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende omra°der, Færøerne,
Grønland og A°land.

Man kan bl.a. læse, at salget af alkohol steg en smule i 2005, sa° kurven er
endnu ikke knækket. Denne triste nordiske rekord tilhører stadigvæk Grønland
med et salg pa° 12,1 liter pr. person. Danmark indtager andenpladsen med et
salg pa° 11,0 liter.

Servicesektorens andel af det grønlandske arbejdsmarked er større end i de
andre nordiske lande. Næsten halvdelen af de ansatte (47 pct.) var
beskæftiget i denne sektor i 2004. Til sammenligning ligger de andre
nordiske landes servicesektor med en andel pa° 35-39 pct. Den grønlandske
handels-, hotel- og restaurationsbranche er næststørst og beskæftiger 14
pct. af de ansatte og endelig er 6 pct. beskæftiget inden for landbrug,
fangst og fiskeri.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Erhverv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s