Workshop om klima

Hensigten med klimaworkshoppet er at skabe et grundlag for, at Landsstyret kan formulere en klimastrategi for Grønland.

Direktoratet for Miljø og Natur afholder i morgen, tirsdag den 23. oktober
en Klimaworkshop i Katuaq. Klimaworkshoppen skal sætte fokus på
klimaændringerne i Grønland, og hvilken betydning disse får for det
grønlandske samfund.

Hensigten er at skabe et grundlag for, at Landsstyret kan formulere en
klimastrategi for Grønland. Workshoppen skal gøre det muligt for alle
interessenter at komme til orde.

I Klimaworkshoppen deltager repræsentanter fra erhvervslivet, KANUKOKA,
institutioner, NGO’er og Hjemmestyret. Dagen munder ud i deltagernes bud på
en koordineret indsats i forhold til en klimastrategi.

Workshoppen er delt op i to fokusområder:

• Hvordan tilpasser vi os til de kommende klimaændringer i Grønland på godt og
ondt ?

• Hvordan opfylder vi vores egen forpligtelse i forhold til Kyoto-aftalen med
hensyn til begrænsning af CO2-udslip, og hvordan skal vi forholde os til
kommende klimaaftaler?

Der forventes ca. 80 deltagere i Klimaworkshoppen.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

This entry was posted in Klima. Bookmark the permalink.

One Response to Workshop om klima

  1. glar says:

    Et godt udgangspunkt ville være at forholde sig juridisk bindende til om menneskeskabt CO2 er årsagen til klimaændringerne eller ej.

    Kyotoaftalen forpligter Grønland til at nedskære 8 % af CO2 udslippet.

    Internationale aftaler, som underskrives aksl selvfølgelig overholdes.

    Husk at lave en såkaldt plab B…for det tilfældes skyld at det pludselig bliver koldere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s