Erhvervsleder: Vi skal satse på det bedste

Udviklingen af det hjemlige erhvervsliv er betinget af, at vi kan tiltrække dygtige ledere til top-stillingerne. Folk med en solid praktisk erfaring og en faglig og teoretisk
baggrund. Kun ved at vi har højt kvalificerede ledere i alle topstillinger kan vi sikre os, at vores erhvervsliv vil præstere resultater, der er over gennemsnittet og dermed skaber grundlaget for den velfærd, vores samfund har så stort behov for.

Men en dygtig leder er ikke alene om at skabe resultater. Derfor er det
nødvendigt at man som virksomhedsleder konstant er bevidst om, hvordan
man sikrer sine ansatte den bedst mulige efteruddannelse og personlige
videreudvikling, så medarbejdere på alle niveauer udnytter deres fulde menneskelige
potentiale. Og det er faktisk et område, hvor mange virksomheder svigter
deres ansvar overfor sine ansatte – og dermed overfor samfundet.

Når man ser generelt ud over virksomhederne herhjemme, er det et fåtal af
virksomheder, der har en formuleret HR-strategi, hvor der er lagt en
langsigtet plan for, hvordan virksomhederne gennem livslang læring sikrer,
at medarbejderne får det fornødne faglige og teoretiske niveau
til, at virksomhederne kan udvikle sig i takt med de internationale
virksomheder, som for længst har indset, at det, der virkelig skaber vedvarende
og overlegen konkurrenceevne, er højt kvalificerede medarbejdere. Det
grønlandske erhvervsliv står foran internationaliseringen.

De nye muligheder, der åbner sig for erhvervslivet herhjemme indenfor
olie og mineralefterforskning, for ikke at forglemme Alcoaprojektet, vil for
alvor stille krav om, at vi har en arbejdsstyrke, som er langt bedre uddannet,
end tilfældet er i dag. Og det gælder især på ledelses- og
mellemlederniveau, som jo typisk er de niveauer, der vil have den daglige
kontakt med de udenlandske virksomheder i den daglige samhandel. Virksomhederne
herhjemme skal naturligvis fortsætte den løbende efteruddannelse af
sine folk gennem kurser og korterevarende uddannelser.

Men – det er bydende nødvendigt, at virksomhederne her i landet også
begynder at fokusere på de længerevarende uddannelsesforløb for deres medarbejdere.
Akademimerkonom-, diplomleder- og MBA-uddannelserne er gode eksempler herpå.
Ved disse uddannelsesforløb investerer virksomheden i kursusafgiften
mens medarbejderen typisk lægger sin fritid til, for at dygtiggøre sig
– og det er efter min mening en win-win situ-ation, som bør udnyttes i
langt højere grad end tilfældet er i dag. Vi kan simpelthen ikke
få nok dygtige ledere. Den sidste uges tid har der kørt en heftig debat
om den fremtidige ledelses kvalifikationer på universitetet.

Det er uomtvisteligt, at lærere og elever på universitetet har ret,
når de fremhæver nødvendigheden af, at ledelsen på
universitetet har en forskningsmæssig baggrund. Alt andet vil udvande
kvaliteten af de uddannelser som vil blive udbudt på universitetet. Ved fra
starten at satse på et så højt fagligt niveau i ledelsen som
overhovedet muligt vil man tiltrække andre kapaciteter indenfor de
relevante fagområder – for hvor dygtige mennesker er, kommer dygtige
mennesker til!

Og kun ved at satse på det bedste, får man det bedste. Min pointe
er: Vi skal ikke satse på at etablere uddannelser her i landet der kun lige
akkurat lever op til de akademiske minimumskrav. Vi skal satse højt – vores
uddannelser her i landet skal være på superliga niveau, ellers kan
vi lige så godt tage til udlandet og få nogle uddannelser, der er
noget værd også udenfor Grønland. Det gælder både indenfor
lederudvikling og indenfor almene kandidatuddannelser. Med viden skal vi
land bygge.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Erhvervsleder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s