Reaktioner på »Flugten…«

Se reaktioner på DR’s dokumentar »Flugten fra Grønland«.

Flere har reageret efter KNR onsdag viste DR-dokumentaren »Flugten fra
Grønland«. Vi bringer her et udvalg af de indkomne synspunkter til
redaktionen.

Læs artiklen på Sermitsiaq.gl

Advertisements
This entry was posted in Indland. Bookmark the permalink.

6 Responses to Reaktioner på »Flugten…«

 1. kokholm says:

  hej i fredagens “ ugen på spidsen “

  http://www.dr.dk/P1/ugenpaaspidsen/Udsendelser/2007/1102160850.htm,

  kunne man høre en velpolagt Kim Palm , fortælle lidt om hvordan livet også er i grønland, udover den ensidige udlægning i ” flugten fra Grønland.

  Tak for det Kim , jeg synes du fik sat mange ting på plads , håber mange vil finde og høre udsendelsen

  KIM PALM
  Grønland kæmper med massive sociale og menneskelige problemer. Alkoholmisbrug, selvmord og seksuelle overgreb mod børn hører til dagens uorden. Det var hovedindtrykket, som 618.000 seere fik efter at have set DR-dokumentaren ”Flugten fra Grønland”, som DR 1 sendte onsdag aften. Journalist Kim Palm, der har arbejdet mange år på Grønlands Radio, perspektiverer med udgangspunkt i udsendelsen forholdene på den smukke ø i Nord.

  Kim Palm gjorde et rigtigt godt indtryk , så tak for det , hør selv udsendelsen ved at følge linkene

 2. carsten says:

  Flugten fra Grønland er ikke et nuanceret billede af Grønland. Den der forventer et sådant skal ikke se dette!
  Når det er sagt så viser indlæggede om programmet og andre indlæg i Sermitsiak i den forløbne tid at der er noget om snakken.
  Det er godt at se at der er nogen der vil tage kampen op med problemerne i Grønland og gøre noget ved det, i skolen, politiet og politisk.
  Det er blot ærgeligt at der har skulle gå 30 år før nogen bringer vrangbilledet frem. Det skal grønlænderne ikke være kede af, for det er en del af udviklingsprocessen i ethvert samfund – sådan har det også været i Danmark.
  Man må forholde sig til kritik og ikke bare afvise den med et “ja” eller “og..”. Det er ikke politisk ansvarlighed!
  Politisk ansvarlighed kommer først når man forholder sig til problemerne og gør noget ved det, hvor der skal gøres noget!
  Der er en grund til at stillinger i den sociale sektor i Grønland hele tiden er på opslag og politibetjente forlader jobbet efter gennemsnitlig 7 års tjeneste. At der ikke kan findes læger, fysioterapeuter og tandlæger til at varetage disse funktioner i Grønland. Det er Landsstyrets politikeres PLIGT at varetage disse områder og sørge for at disse stillinger er besat således at hele befolkningens tarv tilgodeses.
  Hvis grønlænderne ønsker at få politikere der tør løfte dette ansvar kræver det at grønlænderne selv stemmer disse ind i Landsstyret!

  Carsten Sønderup
  politikommisær
  født og opvokset i Ilulissat og
  Kirsten Albrecthsen Sønderup
  fysioterapeut
  født Narssaq og opvokset i Nuuk

 3. eskimodrengen says:

  Tak til DR for deres dokumentar om Grønland.

  Der er punkter der kan kritiseres, men i det store hele var den godt lavet.

  1) Billedet af folkeskolen var for dystert, nok går det ikke som det skal, men ej heller så groft som den gav udtryk for. Jeg har selv en afgangseksamen fra skolen i Qaqortoq og har kun gode minder om lærere der tog sig af vores uddannelse.

  2) Det `massive´ omsorgssvigt og misbrug af børn, var også at male fanden på væggen. Men vi har et stort problem, men det har man over hele verden, vores er bare mere tydelige.

  3) Der var desværre ikke focus nok på magtmisbruget heroppe, og kan kun bede DR om at lave en times dokumentar KUN baseret på hvor meget nepotisme, partifarve og kammarateri der er heroppe. Fordi det er her problemet ligger og vi har ENORMT store problemer, og mest utroligt, så er det netop disse magthavere der har travlt med at redde deres eget skind.

  Nu er alle politikere der er involveret i dette kammarateri godt igang med at vaske hænder og skyde skylden på “os vælgere”. De forsøger at dreje focus på, `de dumme danskere´ og at dokumentaren er bestilt arbejde. Dette uden at tage ansvar for deres medvirken til landets forfald.

  Følgende ting vil formodentlig ske til næste valg:

  1) Bygdeboerne, som reelt bestemmer hvem der skal være landets ledere, stemmer på de samme, da det nok er lykkes for Enoksen og hans slæng at fordreje virkligheden så de ligner en underkuet befolkning

  2) Flere og flere højtuddannet flygter og landets intelligentsia udhules og nepotismens dominans vil florere som aldrig før.

  3) Grønland sættes under administration af både Danmark og FN, grunden er enkel, alt er i forfald.

  For at undgå dette vil jeg bede bygdebefolkningen at lade være med blindt at stemme på Siumut, stem med jeres hjerner og ikke jeres hjerter. Stem på dem med kvalifikationer og uddannelser og ikke blot fordi der råbes `dumme danskere´, det er for fanden Siumut der har bragt landet i forfald og de fortjener ikke at blive genvalgt.

 4. nuumiut says:

  Efter at have genset DR Dokumentaren undrer jeg mig nu endnu mere over Hans Enoksens udtalelser i KNR’s middagsradioavis fredag d. 2. november.

  Enoksen udtalte bl.a.: ”Jeg vil opfordre befolkningen til at tage mere ansvar for deres levevilkår.” og ”Vi må stå sammen om at forbedre levevilkårene.”

  Jeg sidder nu tilbage med en masse spørgsmål:

  1) Hvordan kan Landsstyret sidde forholdene overhørig og blot kaste ansvaret videre? Er der slet ingen føling med, hvordan den almindelige samfundsborger lever?

  Måske er den mentale afstand fra Niels Hammekensvej til Sletten for lang… Eller måske er udsigten fra hjemmestyrebygningen blokeret af det flotte Katuaq…

  2) Har Landsstyret haft for travlt med at udpege nye landsstyremedlemmer, der ikke vil vige pladsen i Folketinget og i stedet opnår eftervederlag efter kun 1 måned som landsstyremedlem? Eller for travlt til at spørge pågældende, om han ville afgive sin plads i Folketinget, inden han indsattes som Landsstyremedlem med deraf følgende økonomisk gevinst?

  3) Eller bruger Landsstyret for meget tid på at planlægge gennemgribende renovering af chefboliger, der efterfølgende udtages af chefboligpuljen, så de kan sælges på særdeles favorable vilkår til dem selv?

  4) Eller måske på planlægningen af det næste finanseventyr stik mod hørte eksperters rådgivning, som i Puisi-sagen?

  5) Hvordan kan Hans Enoksen med god samvittighed “opfordre befolkningen til at tage mere ansvar for deres levevilkår”, når Landsstyret bruger det grønlandske samfunds midler til at forgylde sig selv?

  6) Og hvem er ”vi” i citatet “Vi må stå sammen om at forbedre levevilkårene”?
  Det siddende landsstyre har med al uønskelig tydelighed vist, at Landsstyret ikke er en del af dette “vi”.

  Fortsæt endelig med at kaste ansvaret på Danmark og jeres grønlandske medborgere, mens I
  – tildeler jer selv de “fede boliger”
  – udnævner ukvalificerede, uuddannede personer til topposter, blot fordi de har de “rigtige venner” (læs: partifarve eller familieforhold)
  – tildeler kvoter efter samme model
  – giver favorable fratrædelsesordninger
  – ”tilgiver” skandalekonkurser
  – sælger ud af værdifulde aktiver
  – skævvrider samfundet ved hjælp af nyttesløse afgiftsforhøjelser og ophævning af ensprissystemet – begge til stor ulempe for vores indbyggere i yderdistrikterne.

  Og jeg kunne desværre blive ved…

  Alt dette er Landsstyrets ret, for som Jørgen Wæver udtalte ”der er jo ikke noget forkert, når loven følges.” De love Landsstyret selv har vedtaget og til egen fordel…

  Enhver er åbenbart “sin egen lykkes smed”, og dem der ikke selv har de psykiske / fysiske / uddannelsesmæssige ressourcer kan så sejle deres egen sø.

  Hvis Landsstyret ikke selv kan se de etiske problemer, skal jeg venligst frabede mig at blive inkluderet i ”vi”!

 5. morten says:

  Det er da ikke så ringe end da.

  Grønland fik jo hjemmestyre i 1979, dengang havde vi ikke Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, 2 Handelskoler, Socialrådgiver uddannelsen, pædagoguddannelsen, 3 Gymnasiale uddannelser, HTX, HHX, Arctic Ingeniør uddannelse, Maskinist uddannelse, Sygeplejerske uddannelsen osv.

  Før 1979 blev alt styret fra København, selv byggeledelsen var i København, mange ansatte som skulle projektere og styre byggeriet bor i Danmark og nogle af dem har aldrig været på Grønland når de igangsætter et byggeri.

  Aldrig har vi haft så mange kvadratmeter pr. indbygger beboelse, men vi har nu mangel på boliger, aldrig har vi haft så mange job til indbyggerne, men vi har arbejdsløshed i nogle byer. Vi skal til at starte Olie og mineindustri som kræver mange resurser i form af arbejdskræfter og økonomi.

  Vi har i løbet mindre end 30 år nået så langt at, vi nu har fået ansvar for mange områder. Grønland har fået ansvar for;

  – Social og omsorg ol.
  – Fiskeri og Fangst og landbrug
  – Kultur og undervisning og kirke
  – Teknik og miljø og infrastruktur
  – Industri og arbejdsmarked
  – Sundhedsvæsen
  – Osv.

  Godt klaret i løbet af det år som Danmark ellers har brugt 300 år for at rette op deres, der har vi haft vores 30 år. Aldrig har vi haft så mange uddannelsesmuligheder for de unge, aldrig har vi haft så mange uddannelser i gang i vort eget land.

  Hvorfor klager vi??

  Fordi vi nu er blevet så forkælet og tror at hele landets befolkning bare kan vente på politikerne så alt kan rettes op uden at vi som borgere gøre noget.
  Det er vores ansvar at rette op på omsorgssvigt af børn da det er vores børn der er tale om, det er vores børn og ikke politikernes. Os som forældre har vi det største ansvar, vi kan frasige ansvaret uanset hvad vi siger om politikere og andre offentlige instanser.

  Vi kan ikke gi politikerne skylden for unge der stopper midt i uddannelsen i utide. Det er uddannelsessøgende der selv har ansvaret, ingen andre tager beslutningen for dem. Forældre har også medansvar for dem hvis de ikke har givet dem ballast i deres børns rygsæk før de flyver fra reden. Politikerne er ikke dem der opdrager børn og unge.

 6. boesen says:

  Vi der respekterer den grønlandske befolkning og beundrer den grønlandske natur og kultur kan godt ærgre os over, at der pr. automatik går selvsving i debatten, når der rejses kritiske kommentarer til, hvordan der også er i Grønland.
  Der er vist ingen, der har påstået, at udsendelsen var den fulde og dækkende beskrivelse af, hvordan der er i dette dejlige land, der var fra starten lagt op til, at der skulle vises nogle andre vinkler på virkeligheden.
  Man kommer ikke videre, hvis man afviser kritik med, at der også er noget, der er godt. Selvfølgelig er der det, endda det meste, men når korruption og misrøgt skal fordrives, hjælper det ikke at fortælle, at der er langt flere børn, der lever et godt liv, eller enkelte politikere, der tænker mere på landets økonomi end deres egen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s